حداقل یه کم فکر میکردی


کردی خواندن شرکت کننده
کردی خواندن شرکت کننده
905
اون کار میکنه شما کار نمیکنی
اون کار میکنه شما کار نمیکنی
721
تیکه ی مجری به حجت اشرف زاده
تیکه ی مجری به حجت اشرف زاده
450
در بخش گوش و هوش چه می کنند
در بخش گوش و هوش چه می کنند
544
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,207
رشته انسانی بالاخره به کمکش اومد
رشته انسانی بالاخره به کمکش اومد
1,671
اشتباهاتی که باعث حذف شرکت کننده شد
اشتباهاتی که باعث حذف شرکت کننده شد
1,306
واسه باختن که تشکر نمیکنن!
واسه باختن که تشکر نمیکنن!
691
چقدر خوش شانس بود این گروه
چقدر خوش شانس بود این گروه
750
اسم این غذا چقدر سخت بود
اسم این غذا چقدر سخت بود
595
رابطه هاشون چقدر پیچیده شد
رابطه هاشون چقدر پیچیده شد
484
اومدن که پنجاه میلیون رو ببرن
اومدن که پنجاه میلیون رو ببرن
529
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,981
همیشه شانس با آدم یار نیست!
همیشه شانس با آدم یار نیست!
10,227
این خانواده کلا با خوانندگی مشکل دارن
این خانواده کلا با خوانندگی مشکل دارن
1,929
چقدر راحت جونشون رو از دست دادن
چقدر راحت جونشون رو از دست دادن
1,264
مسجدی که ثبت ملی هم شده
مسجدی که ثبت ملی هم شده
824
پسرعموها مغز متفکر فامیل هستن
پسرعموها مغز متفکر فامیل هستن
796
این سرگروه به درد مجری شدن میخوره
این سرگروه به درد مجری شدن میخوره
1,039
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,832
با انتخابش فقط به گروه ضرر زد و رفت
با انتخابش فقط به گروه ضرر زد و رفت
10,864
کاش به حرف دوستت توجه میکردی!
کاش به حرف دوستت توجه میکردی!
2,167
عجب شانسی داشتن، جواب درست درومد
عجب شانسی داشتن، جواب درست درومد
1,632
اگر غرب تهران هستید از این روستا بازدید کنید
اگر غرب تهران هستید از این روستا بازدید کنید
1,058
کنجکاوی مجری در مورد کلاس های ورزش آنلاین!
کنجکاوی مجری در مورد کلاس های ورزش آنلاین!
836
چه دوست در دوستی شد!
چه دوست در دوستی شد!
693
این هم از مشکلات کلاس های آنلاین
این هم از مشکلات کلاس های آنلاین
882
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,931
حالا که برنده شدی آواز بخون
حالا که برنده شدی آواز بخون
16,039
از این ترانه آسون تر هم داریم؟!
از این ترانه آسون تر هم داریم؟!
2,588