داداش رو چرا فرستادی همین اولین مرحله؟!


به این میگن ازدواج موفق!
به این میگن ازدواج موفق!
36,445
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
447
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
2,599
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
2,208
یاد روز عروسی خودشون افتادن
یاد روز عروسی خودشون افتادن
1,521
این آهنگ مخصوص خانم هاست
این آهنگ مخصوص خانم هاست
1,317
مدیر مدرسه بودن خیلی به ایشون میاد!
مدیر مدرسه بودن خیلی به ایشون میاد!
467
تو این مرحله باید اهل موسیقی باشی
تو این مرحله باید اهل موسیقی باشی
579
بالاخره تخصص آشپزی داشت یا گیاهان دارویی؟!
بالاخره تخصص آشپزی داشت یا گیاهان دارویی؟!
540
این هم از گروه رفقای باحال
این هم از گروه رفقای باحال
577
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
780
به گروهش ضرر زد مجبور شد آواز بخونه
به گروهش ضرر زد مجبور شد آواز بخونه
2,560
عجب رقابتی بشه این مرحله
عجب رقابتی بشه این مرحله
1,501
این باجناق ها باهم رابطه خوبی دارن
این باجناق ها باهم رابطه خوبی دارن
1,289
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,680
چقدر روی سن و سالش حساس بود
چقدر روی سن و سالش حساس بود
709
با کلی مشورت بازم غلط جواب داد
با کلی مشورت بازم غلط جواب داد
551
داستان باجناق ها شروع شد
داستان باجناق ها شروع شد
23,618
کردی خواندن شرکت کننده
کردی خواندن شرکت کننده
1,329
اون کار میکنه شما کار نمیکنی
اون کار میکنه شما کار نمیکنی
1,239
تیکه ی مجری به حجت اشرف زاده
تیکه ی مجری به حجت اشرف زاده
834
در بخش گوش و هوش چه می کنند
در بخش گوش و هوش چه می کنند
764
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,719
رشته انسانی بالاخره به کمکش اومد
رشته انسانی بالاخره به کمکش اومد
1,769
اشتباهاتی که باعث حذف شرکت کننده شد
اشتباهاتی که باعث حذف شرکت کننده شد
1,446
واسه باختن که تشکر نمیکنن!
واسه باختن که تشکر نمیکنن!
762
چقدر خوش شانس بود این گروه
چقدر خوش شانس بود این گروه
851
اسم این غذا چقدر سخت بود
اسم این غذا چقدر سخت بود
744
رابطه هاشون چقدر پیچیده شد
رابطه هاشون چقدر پیچیده شد
564
اومدن که پنجاه میلیون رو ببرن
اومدن که پنجاه میلیون رو ببرن
635