اصلا اسم خواستگاری اومد حالت خوب شد


ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
5,822
تا تنور داغ بچسبون
تا تنور داغ بچسبون
806
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
581
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
481
آخه این دخترغریب در این شهر
آخه این دخترغریب در این شهر
416
فعلا که از دست شما شکارم
فعلا که از دست شما شکارم
6,408
حتما باید من فیلم بازی می کردم
حتما باید من فیلم بازی می کردم
46,512
شما فقط دستور بدهید جناب
شما فقط دستور بدهید جناب
7,577
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
3,668
اعتراف به سقوط هواپیما!
اعتراف به سقوط هواپیما!
12,408
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
18,274
بچه مهندس فلج شد!
بچه مهندس فلج شد!
69,987
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
9,680
معجزه عشق !
معجزه عشق !
15,748
پرفسور همون خادم حرم است
پرفسور همون خادم حرم است
7,781
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
8,470
نمیزارم بمیری
نمیزارم بمیری
6,061
چرا لجبازی میکنی؟
چرا لجبازی میکنی؟
5,173
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
24,868
توهم دیدار با معشوق در حرم امام رضا (ع)
توهم دیدار با معشوق در حرم امام رضا (ع)
46,503
فاش شدن راز برای سبکتر شدن
فاش شدن راز برای سبکتر شدن
11,947
آمده ام ای شاه پناهم بده...
آمده ام ای شاه پناهم بده...
8,128
صورت مسئله رو نمیشود پاک کرد
صورت مسئله رو نمیشود پاک کرد
10,235
دیگه اون آدم سابق نمیشود
دیگه اون آدم سابق نمیشود
39,447
سر تیر چراغ برق که داد می زنی
سر تیر چراغ برق که داد می زنی
13,981
این رسم رفاقت نیست
این رسم رفاقت نیست
16,169
می خواهم بروم به نا کجا
می خواهم بروم به نا کجا
6,650
مردود شدم در این دنیا
مردود شدم در این دنیا
84,450
جون به لب شدم بگو جریان چیه؟
جون به لب شدم بگو جریان چیه؟
22,273
خاطرات آدم رو میکشه
خاطرات آدم رو میکشه
13,268