تو گاوصندوق دنبال چی می گرده؟!


اعتراف به قتل و فرار در حضور پدر
اعتراف به قتل و فرار در حضور پدر
45,555
حرف حساب رو هرجا بزنی به گوش صاحبش میرسه
حرف حساب رو هرجا بزنی به گوش صاحبش میرسه
27,231
بیدار شدن وجدان و منصرف شدن از فرار
بیدار شدن وجدان و منصرف شدن از فرار
28,654
لحظه زیبای شنیدن خبر بخشش
لحظه زیبای شنیدن خبر بخشش
91,308
باور نمیکنه رفیقش دروغ گفته !
باور نمیکنه رفیقش دروغ گفته !
23,230
یعنی من نمیتونم با پسرم صحبت بکنم ؟
یعنی من نمیتونم با پسرم صحبت بکنم ؟
8,147
زندگی ما عین مشق مدرسه است
زندگی ما عین مشق مدرسه است
7,162
موی سفید به دادت رسید
موی سفید به دادت رسید
5,173
رفاقت رو در حق دوستش تموم کرد !
رفاقت رو در حق دوستش تموم کرد !
13,415
پرواز به سوی خوشبختی
پرواز به سوی خوشبختی
7,966
کار درست جواب درست داره
کار درست جواب درست داره
5,724
حکایت آدم های بی فکر
حکایت آدم های بی فکر
28,402
واقعیت رو به خانواده اش گفت
واقعیت رو به خانواده اش گفت
11,746
بچه اش رو میخواد فراری بده !
بچه اش رو میخواد فراری بده !
4,830
چه خوابی برای پسرش دیده
چه خوابی برای پسرش دیده
7,254
راه درست میانبر نداره
راه درست میانبر نداره
4,192
معامله صد میلیون دلاری
معامله صد میلیون دلاری
15,409
تا حالا شده من از تو چیزی بخوام ؟
تا حالا شده من از تو چیزی بخوام ؟
9,537
آدم اینقدر پرو ؟
آدم اینقدر پرو ؟
15,215
با آتیش من کتری تو جوش نمیاد
با آتیش من کتری تو جوش نمیاد
5,677
اومده باج بگیره
اومده باج بگیره
4,309
از خودم متنفرم!
از خودم متنفرم!
10,242
اوضاع بدتر از اونیه که تو فکر می‌کنی
اوضاع بدتر از اونیه که تو فکر می‌کنی
7,349
یک خروار شرف اندازه یک آب نبات ارزش نداره!
یک خروار شرف اندازه یک آب نبات ارزش نداره!
4,839
تو احمق‌تر از خودت کسی رو می‌شناسی؟!
تو احمق‌تر از خودت کسی رو می‌شناسی؟!
5,216
به خاطر نمره آدم کشت !
به خاطر نمره آدم کشت !
49,979
مچ دوستش رو گرفت !
مچ دوستش رو گرفت !
50,851
من رو حلال کن
من رو حلال کن
11,443
ماجرای باج گیری
ماجرای باج گیری
9,167
من آدم نکشتم !
من آدم نکشتم !
11,684