کار به ویدئوچک کشیده شد!


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
3,361
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
2,056
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
1,404
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
1,127
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
2,156
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
10,825
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
7,992
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
1,590
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
1,812
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
1,555
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
1,026
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
1,206
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
970
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
2,534
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
9,297
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,329
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
2,050
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
1,555
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,970
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
2,771
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
4,986
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
28,759
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
6,233
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
9,026
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
4,271
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
11,207
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
12,997
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
4,483
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
2,246