لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
1,349
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
801
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
3,898
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
538
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
475
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
928
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
9,520
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
1,147
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
1,273
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
1,119
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
585
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
586
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
587
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
1,297
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
8,767
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,203
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
1,972
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
1,252
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,881
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
2,016
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
3,908
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
27,626
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
5,740
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
8,418
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
3,928
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
10,313
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
11,787
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
4,004
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
1,882