مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
1,345
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
800
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
3,898
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
538
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
474
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
922
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
7,179
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
1,147
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
1,272
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
1,119
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
584
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
584
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
586
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
1,292
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
8,767
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,201
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
1,972
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
1,252
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,880
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
2,016
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
3,906
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
27,619
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
5,740
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
8,416
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
3,928
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
10,313
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
11,779
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
4,004
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
1,880