گل دوم بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (توماس مولر)


گل سوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
گل سوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
25,688
گل اول بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (اریک چوپو موتینگ)
گل اول بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (اریک چوپو موتینگ)
37,402
گل دوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (مارکینیوش)
گل دوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (مارکینیوش)
26,581
گل اول پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
گل اول پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
24,184
بایرن مونیخ - پاریسن ژرمن
بایرن مونیخ - پاریسن ژرمن
5,895
گل سوم رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
گل سوم رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
35,632
گل اول لیورپول به رئال مادرید (محمد صلاح)
گل اول لیورپول به رئال مادرید (محمد صلاح)
35,706
گل دوم رئال مادرید به لیورپول (مارکو آسنسیو)
گل دوم رئال مادرید به لیورپول (مارکو آسنسیو)
35,756
گل اول رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
گل اول رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
34,016
رئال مادرید - لیورپول
رئال مادرید - لیورپول
6,896
گل دوم چلسی به اتلتیکومادرید (امرسون پالمیری)
گل دوم چلسی به اتلتیکومادرید (امرسون پالمیری)
37,922
گل اول چلسی به اتلتیکومادرید (حکیم زیاش)
گل اول چلسی به اتلتیکومادرید (حکیم زیاش)
35,776
چلسی - اتلتیکومادرید
چلسی - اتلتیکومادرید
6,467
گل سوم رئال مادرید به آتالانتا (مارکو آسنسیو)
گل سوم رئال مادرید به آتالانتا (مارکو آسنسیو)
27,939
گل اول آتالانتا به رئال مادرید (لوییز موریل)
گل اول آتالانتا به رئال مادرید (لوییز موریل)
18,342
گل دوم رئال مادرید به آتالانتا (سرخیو راموس)
گل دوم رئال مادرید به آتالانتا (سرخیو راموس)
21,048
گل اول رئال مادرید به آتالانتا (کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به آتالانتا (کریم بنزما)
22,763
رئال مادرید - آتالانتا
رئال مادرید - آتالانتا
5,851
پنالتی از دست رفته لیونل مسی مقابل کیلور ناواس
پنالتی از دست رفته لیونل مسی مقابل کیلور ناواس
96,393
گل اول بارسلونا به پاریسن ژرمن (لیونل مسی)
گل اول بارسلونا به پاریسن ژرمن (لیونل مسی)
85,732
گل اول پاریسن ژرمن به بارسلونا (کیلیان امباپه)
گل اول پاریسن ژرمن به بارسلونا (کیلیان امباپه)
71,197
پاریسن ژرمن - بارسلونا
پاریسن ژرمن - بارسلونا
27,912
گل سوم یوونتوس به پورتو (آدرین ربیوت)
گل سوم یوونتوس به پورتو (آدرین ربیوت)
69,673
گل دوم پورتو به یوونتوس (سرخیو اولیویرا)
گل دوم پورتو به یوونتوس (سرخیو اولیویرا)
64,449
گل دوم یوونتوس به پورتو (فدریکو کیه‌زا)
گل دوم یوونتوس به پورتو (فدریکو کیه‌زا)
40,503
کارت قرمز برای مهدی طارمی!
کارت قرمز برای مهدی طارمی!
160,822
گل اول یوونتوس به پورتو (فدریکو کیه‌زا)
گل اول یوونتوس به پورتو (فدریکو کیه‌زا)
36,128
گل اول پورتو به یوونتوس (سرخیو اولیویرا)
گل اول پورتو به یوونتوس (سرخیو اولیویرا)
54,041
صحنه خطای پنالتی روی مهدی طارمی
صحنه خطای پنالتی روی مهدی طارمی
155,454