گل دوم چلسی به پورتو (بن چیلول)
گل دوم چلسی به پورتو (بن چیلول)
10,413
پورتو - چلسی
پورتو - چلسی
3,113
گل دوم منچسترسیتی به دورتموند (فیل فودن)
گل دوم منچسترسیتی به دورتموند (فیل فودن)
16,403
گل اول دورتموند به منچسترسیتی (مارکو رویس)
گل اول دورتموند به منچسترسیتی (مارکو رویس)
16,208
گل اول منچسترسیتی به دورتموند (کوین دیبروینه)
گل اول منچسترسیتی به دورتموند (کوین دیبروینه)
14,851
منچسترسیتی - دورتموند
منچسترسیتی - دورتموند
2,896
قرعه‌کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
قرعه‌کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
15,484
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا
3,369
گل اول لاتزیو به بایرن مونیخ (مارکو پارولو)
گل اول لاتزیو به بایرن مونیخ (مارکو پارولو)
13,069
گل دوم بایرن مونیخ به لاتزیو (اریک چوپوموتینگ)
گل دوم بایرن مونیخ به لاتزیو (اریک چوپوموتینگ)
10,217
گل اول بایرن مونیخ به لاتزیو (روبرت لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ به لاتزیو (روبرت لواندوفسکی)
13,663
بایرن مونیخ - لاتزیو
بایرن مونیخ - لاتزیو
2,561
گل دوم منچسترسیتی به مونشن گلادباخ (ایلکای گوندوغان)
گل دوم منچسترسیتی به مونشن گلادباخ (ایلکای گوندوغان)
14,270
گل اول منچسترسیتی به مونشن گلادباخ (کوین دی‌بروینه)
گل اول منچسترسیتی به مونشن گلادباخ (کوین دی‌بروینه)
14,004
منچسترسیتی - مونشن گلادباخ
منچسترسیتی - مونشن گلادباخ
2,978
گل دوم لیورپول به لایپزیش (سادیو مانه)
گل دوم لیورپول به لایپزیش (سادیو مانه)
16,763
گل اول لیورپول به لایپزیش (محمد صلاح)
گل اول لیورپول به لایپزیش (محمد صلاح)
16,302
لایپزیش - لیورپول
لایپزیش - لیورپول
4,009
گل دوم سویا به دورتموند (یوسف النصیری)
گل دوم سویا به دورتموند (یوسف النصیری)
11,487
گل اول سویا به دورتموند (یوسف النصیری)
گل اول سویا به دورتموند (یوسف النصیری)
10,450
گل دوم دورتموند به سویا (ارلینگ هالند)
گل دوم دورتموند به سویا (ارلینگ هالند)
14,515
گل اول دورتموند به سویا (ارلینگ هالند)
گل اول دورتموند به سویا (ارلینگ هالند)
13,630
دورتموند - سویا
دورتموند - سویا
4,530
گل سوم بایرن مونیخ به لاتزیو (لروی سانه)
گل سوم بایرن مونیخ به لاتزیو (لروی سانه)
11,707
گل اول لاتزیو به بایرن مونیخ (خواکین کوره‌آ)
گل اول لاتزیو به بایرن مونیخ (خواکین کوره‌آ)
9,251
گل چهارم بایرن مونیخ به لاتزیو (فرانچسکو آچربی - گل به خودی)
گل چهارم بایرن مونیخ به لاتزیو (فرانچسکو آچربی - گل به خودی)
11,136
گل دوم بایرن مونیخ به لاتزیو (جمال موسیالا)
گل دوم بایرن مونیخ به لاتزیو (جمال موسیالا)
11,108
گل اول بایرن مونیخ به لاتزیو (روبرت لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ به لاتزیو (روبرت لواندوفسکی)
13,385
لاتزیو - بایرن مونیخ
لاتزیو - بایرن مونیخ
3,397