دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار


مالیات بهترین منبع تامین مالی برای دولت ها
مالیات بهترین منبع تامین مالی برای دولت ها
91
سهم مالیات در اقتصادهای ضعیف و پیشرفته
سهم مالیات در اقتصادهای ضعیف و پیشرفته
48
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا تامین می شود؟
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا تامین می شود؟
141
پرداختی به تامین اجتماعی در سی سال خدمت
پرداختی به تامین اجتماعی در سی سال خدمت
116
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
87
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
514
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
427
پایین ترین سرانه ها در ایران
پایین ترین سرانه ها در ایران
293
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
270
بازار داغ مجوز های میلیاردی
بازار داغ مجوز های میلیاردی
219
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
260
کشاورزان هم تولید کننده هستند
کشاورزان هم تولید کننده هستند
278
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
175
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
190
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
165
وابستگی ایران در واردات غذا
وابستگی ایران در واردات غذا
189
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
352
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
377
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
299
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
185
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
183
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
167
اقتصاد، مسئله مهمی برای سیاست مداران هر کشور
اقتصاد، مسئله مهمی برای سیاست مداران هر کشور
177
چرا باید سفارت خانه داشته باشیم؟
چرا باید سفارت خانه داشته باشیم؟
128
وظایف دیپلمات ها در اقتصاد کشور
وظایف دیپلمات ها در اقتصاد کشور
2,198
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
585
مردم را به سمت قاچاق کالا سوق ندهیم
مردم را به سمت قاچاق کالا سوق ندهیم
625
مبارزه با قاچاق گرفتار سامانه بازی!
مبارزه با قاچاق گرفتار سامانه بازی!
5,678
مفهوم قاچاق در ایران
مفهوم قاچاق در ایران
457