آخر هم با شک جواب رو گفت!


بدونِ خانمش آب هم نمیخوره!
بدونِ خانمش آب هم نمیخوره!
17,953
مگه داریم انقدر خوش شانس؟!
مگه داریم انقدر خوش شانس؟!
1,792
مجری هم به حالش گریه میکنه
مجری هم به حالش گریه میکنه
1,643
خیلی راحت جواب درست رو گفت
خیلی راحت جواب درست رو گفت
850
از جوان های خانواده کمک گرفته
از جوان های خانواده کمک گرفته
445
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
374
خیلی راحت جونش رو از دست داد
خیلی راحت جونش رو از دست داد
1,617
کل شهرشون رو داره تعریف میکنه
کل شهرشون رو داره تعریف میکنه
11,455
اومدن پنجاه میلیون رو ببرن
اومدن پنجاه میلیون رو ببرن
1,009
خاطره ای از گم شدن کیف پول
خاطره ای از گم شدن کیف پول
684
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
1,430
مجری بود یا چشم پزشک؟!
مجری بود یا چشم پزشک؟!
953
با استرس نمیشه مسابقه داد
با استرس نمیشه مسابقه داد
670
میتونست برنده شه اما خیلی بد بازی کرد
میتونست برنده شه اما خیلی بد بازی کرد
467
این سرگروه شانسش خیلی خوب بود
این سرگروه شانسش خیلی خوب بود
533
بچه محل ها اومدن مسابقه
بچه محل ها اومدن مسابقه
413
آخرم نفهمیدیم چه نسبتی با هم دارن
آخرم نفهمیدیم چه نسبتی با هم دارن
435
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
1,159
حالا که اشتباه گفتی باید بخونی!
حالا که اشتباه گفتی باید بخونی!
626
این مرحله خیلی حساس شده
این مرحله خیلی حساس شده
589
استرس کار خودش رو کرد
استرس کار خودش رو کرد
398
گزینه ها خیلی راحت بود یا شرکت کننده باهوش؟
گزینه ها خیلی راحت بود یا شرکت کننده باهوش؟
481
از هر فامیل یدونه آورده مسابقه
از هر فامیل یدونه آورده مسابقه
393
چه نقشه ای کشیدن واسه جایزه مسابقه
چه نقشه ای کشیدن واسه جایزه مسابقه
362
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
1,229
مجری علاقه زیادی به این موسیقی داره
مجری علاقه زیادی به این موسیقی داره
1,861
این هم از تاریخچه بازار تجریش
این هم از تاریخچه بازار تجریش
486
برای اولین مرحله چه استرسی دارن!
برای اولین مرحله چه استرسی دارن!
1,037
به خاطر سرگروه شدن داشتن دعوا می کردن
به خاطر سرگروه شدن داشتن دعوا می کردن
11,067