سریالیست انگیزه ای برای سازندگان سریال ها است!


۶ فروردین ۱۴۰۰
۶ فروردین ۱۴۰۰
38,010
۲ فروردین ۱۴۰۰
۲ فروردین ۱۴۰۰
94,949
پُز دادن علی صادقی با قهرمان سریالیست
پُز دادن علی صادقی با قهرمان سریالیست
17,191
لحظه هیجان انگیز معرفی قهرمان سریالیست
لحظه هیجان انگیز معرفی قهرمان سریالیست
11,030
دلیل موفقیت نون خ از زبان علی صادقی
دلیل موفقیت نون خ از زبان علی صادقی
2,816
شوخی بامزه علی صادقی در مورد نون خ ۲
شوخی بامزه علی صادقی در مورد نون خ ۲
3,727
علی صادقی در نقش دیو!
علی صادقی در نقش دیو!
2,000
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
3,036
در خواست های عجیب مهمانان برنامه از تهیه کنندگان!
در خواست های عجیب مهمانان برنامه از تهیه کنندگان!
3,178
کل کل جالب بهنوش بختیاری با خانم معینی
کل کل جالب بهنوش بختیاری با خانم معینی
28,780
چرا خانم معینی فقط فیلم طنز بازی می کند؟!
چرا خانم معینی فقط فیلم طنز بازی می کند؟!
1,749
انتخاب خانم معینی بین سریال های فینال کدام است؟!
انتخاب خانم معینی بین سریال های فینال کدام است؟!
1,440
مهمان برنامه مجری را تهدید کرد!
مهمان برنامه مجری را تهدید کرد!
1,960
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
1,747
چی شد برای سریال خانه امن انتخاب شدی؟!
چی شد برای سریال خانه امن انتخاب شدی؟!
3,312
در چشم باد بهترین سریال ایران از نظر سیما تیر انداز است
در چشم باد بهترین سریال ایران از نظر سیما تیر انداز است
1,864
سیما تیر انداز باعث تغییر فیلمنامه خانه امن شده است؟!
سیما تیر انداز باعث تغییر فیلمنامه خانه امن شده است؟!
1,550
سیما تیر انداز دیگر در تئاتر بازی نمی کند؟!
سیما تیر انداز دیگر در تئاتر بازی نمی کند؟!
1,397
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
2,913
دعوت خنده دار سلمان !
دعوت خنده دار سلمان !
105,170
بازیگران نون خ مثل یک خانواده شده اند
بازیگران نون خ مثل یک خانواده شده اند
10,375
اشتیاق زیاد شقایق دهقان به بازی در سریال نون خ
اشتیاق زیاد شقایق دهقان به بازی در سریال نون خ
9,890
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
3,698
چرا سریال از سرنوشت موفق شد؟!
چرا سریال از سرنوشت موفق شد؟!
5,772
داستان ورود به سریال از سرنوشت!
داستان ورود به سریال از سرنوشت!
4,575
صحبت های جالب کارگردان سابق سریال بچه مهندس!
صحبت های جالب کارگردان سابق سریال بچه مهندس!
2,110
خبر جدایی کارگردان از سریال در ادامه راه بچه مهندس!
خبر جدایی کارگردان از سریال در ادامه راه بچه مهندس!
2,477
نیم میلیارد ریال جایزه !
نیم میلیارد ریال جایزه !
11,949
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
3,277