اسکیت هاکی روی یخ انتخابی تیم ملی ، آیس باکس - آن لاین تایر


شبکه ورزش
17 اسفند ماه 1399
11:20
آلن هورسن - رویال لئوپولد
آلن هورسن - رویال لئوپولد
1,210
هاکی روی چمن باشگاه های اروپا
هاکی روی چمن باشگاه های اروپا
610
هاکی روی چمن باشگاه های اروپا ۲۰۲۱ ، آلنهورست - تراسا
هاکی روی چمن باشگاه های اروپا ۲۰۲۱ ، آلنهورست - تراسا
1,634
رقابت های هاکی روی یخ لیگ حرفه ای ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
رقابت های هاکی روی یخ لیگ حرفه ای ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
367
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، گلدن نایتس - اولنج
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، گلدن نایتس - اولنج
672
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
737
مسابقات هاکی تور اروپا ، سوئد ۲۰۲۱ ، چک - سوئد
مسابقات هاکی تور اروپا ، سوئد ۲۰۲۱ ، چک - سوئد
398
هری کنز - استارز
هری کنز - استارز
256
هرکنز - استارز
هرکنز - استارز
390
ديدار رده بندی هاکی المپيک ريو ۲۰۱۶ ، آلمان - هلند
ديدار رده بندی هاکی المپيک ريو ۲۰۱۶ ، آلمان - هلند
1,123
ایلام - گلستان
ایلام - گلستان
2,858
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، آلمان - روسیه
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، آلمان - روسیه
658
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان ، کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - اسلواکی
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان ، کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - اسلواکی
399
فنلاند  - روسیه
فنلاند - روسیه
389
کانادا - روسیه
کانادا - روسیه
612
تور هاکی روی یخ ، روسیه ۲۰۲۰ ، سوئد - فنلاند
تور هاکی روی یخ ، روسیه ۲۰۲۰ ، سوئد - فنلاند
176
هاکی روی یخ - جمهوری چک - اتریش
هاکی روی یخ - جمهوری چک - اتریش
2,180
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - سوپیس
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - سوپیس
420
هاکی روی یخ قهرمانی جهان  - فلاند - سوئیس
هاکی روی یخ قهرمانی جهان - فلاند - سوئیس
602
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
707
فلاند - سوئد
فلاند - سوئد
602
جمهوری چک - فنلاند
جمهوری چک - فنلاند
595
سوئد - روسیه  ۲۰۲۰
سوئد - روسیه ۲۰۲۰
1,437
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
962
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
493
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
200
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
667
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
783
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
560