خاطره ی جالب سروش صحت از راما قویدل


محدوده ی امن ترسناکه
محدوده ی امن ترسناکه
2,181
ما قربانی هستیم
ما قربانی هستیم
1,361
خاطره ی جالب حامد بهداد
خاطره ی جالب حامد بهداد
1,947
معرفی آلبوم حامد بهداد
معرفی آلبوم حامد بهداد
985
من هم مثل تمام ایرانیان بودم
من هم مثل تمام ایرانیان بودم
1,237
می ترسم که روزی به عقب برگردم
می ترسم که روزی به عقب برگردم
775
حامد بهداد به بازیگری و بازیگری به او احتیاج داشت
حامد بهداد به بازیگری و بازیگری به او احتیاج داشت
798
حامد بهداد - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
حامد بهداد - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
11,870
چون داره خوش می گذره می خوام سالم باشم
چون داره خوش می گذره می خوام سالم باشم
618
ما باید با خودمون تنها باشیم
ما باید با خودمون تنها باشیم
647
به مادرم می گفتم چرا می خواهی بری؟
به مادرم می گفتم چرا می خواهی بری؟
1,067
فریاد میزدم سر مادرم بیا با هم باشیم
فریاد میزدم سر مادرم بیا با هم باشیم
635
همیشه دنبال معجزه بودم
همیشه دنبال معجزه بودم
1,953
شعرخوانی حامد بهداد
شعرخوانی حامد بهداد
850
در لحظه ی حال زندگی می کنم
در لحظه ی حال زندگی می کنم
882
زندگی را باید ببلعیم به چه معناست؟
زندگی را باید ببلعیم به چه معناست؟
465
وارستگی چیست؟
وارستگی چیست؟
978
مجتبی شکوری - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
مجتبی شکوری - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
3,689
مربی تیم ملی از کتاب مورد علاقه اش می گوید
مربی تیم ملی از کتاب مورد علاقه اش می گوید
1,356
فوتبال بی تماشاچی شور و شوقش رو از دست داده؟
فوتبال بی تماشاچی شور و شوقش رو از دست داده؟
871
بازیکن های تیم ملی اجازه کتاب خواندن دارند؟
بازیکن های تیم ملی اجازه کتاب خواندن دارند؟
749
صفحات مجازی نوعی مطالعه است؟
صفحات مجازی نوعی مطالعه است؟
420
اسکوچیچ و کتاب های مورد علاقه اش
اسکوچیچ و کتاب های مورد علاقه اش
561
اسکوچیچ هدیه ی جذابی به سروش صحت داد
اسکوچیچ هدیه ی جذابی به سروش صحت داد
10,075
دراگان اسکوچیچ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
دراگان اسکوچیچ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
2,074
نصیحت جذاب مصطفی زمانی
نصیحت جذاب مصطفی زمانی
2,379
ترس مصطفی زمانی از چیست؟
ترس مصطفی زمانی از چیست؟
1,315
کل کل مصطفی زمانی و احسان عبدی پور
کل کل مصطفی زمانی و احسان عبدی پور
4,433
خاطره ی جالب احسان عبدی پور از مصطفی زمان
خاطره ی جالب احسان عبدی پور از مصطفی زمان
1,034
چرا بازیگر ها ازکم کاری میترسند
چرا بازیگر ها ازکم کاری میترسند
795