کی توپ رو زد تو صورت مجری؟


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
1,062
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
631
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
3,753
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
420
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
350
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
691
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
9,306
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
7,050
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
1,076
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
1,195
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
1,053
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
510
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
504
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
520
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
1,111
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
8,723
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,141
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
1,948
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
1,230
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,852
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
1,972
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
3,835
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
27,473
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
5,683
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
8,337
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
3,897
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
10,161
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
11,594
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
3,945
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
1,847