پوشیدن کفش پدرزن در خواستگاری!


بچه مگه قارقار میکنه؟!
بچه مگه قارقار میکنه؟!
12,916
قیافه مجری فقط دیدن داره!
قیافه مجری فقط دیدن داره!
2,760
حداقل نون رو خودت بگیر
حداقل نون رو خودت بگیر
1,476
اومدن زوجی نو حالشون خوب شه!
اومدن زوجی نو حالشون خوب شه!
919
انگار صد ساله که مجری رو میشناسه!
انگار صد ساله که مجری رو میشناسه!
1,436
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
955
چرا اصلا به مجری توجه نمیکنن؟!
چرا اصلا به مجری توجه نمیکنن؟!
15,356
آخه موش چه ربطی به گودزیلا داره
آخه موش چه ربطی به گودزیلا داره
5,146
خوبه دعواشون نشد
خوبه دعواشون نشد
5,085
خواهر شوهر دو ساله هم نعمتیِ
خواهر شوهر دو ساله هم نعمتیِ
4,088
با یک کاسه آش عاشق شدن!
با یک کاسه آش عاشق شدن!
2,767
فیلم هندی بود یا خواستگاری؟!
فیلم هندی بود یا خواستگاری؟!
3,273
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
4,979
دستت رو سوراخ نکنی حالا!
دستت رو سوراخ نکنی حالا!
2,695
بیست نفری رفتن خواستگاری!
بیست نفری رفتن خواستگاری!
3,472
خواستگاری بود یا کار اداری؟!
خواستگاری بود یا کار اداری؟!
2,267
خرید خونه بزرگترین چالش زندگی
خرید خونه بزرگترین چالش زندگی
1,963
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
2,922
تشکر برای خیس نکردن دمپایی!
تشکر برای خیس نکردن دمپایی!
8,454
تو خانه باهم پیامکی حرف میزنند؟!
تو خانه باهم پیامکی حرف میزنند؟!
3,389
چرا یهو زد شبکه استانی؟!
چرا یهو زد شبکه استانی؟!
2,087
تو یک جلسه اخلاق هسمرش را  فهمید!
تو یک جلسه اخلاق هسمرش را فهمید!
1,958
از بچگی عاشق همسرش بود!
از بچگی عاشق همسرش بود!
3,642
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
4,345
دست مجری رو چرا گاز گرفتی؟!
دست مجری رو چرا گاز گرفتی؟!
8,904
مجری هم از این تشکرها خسته شد
مجری هم از این تشکرها خسته شد
3,114
حداقل یه تمرین می کردی
حداقل یه تمرین می کردی
2,396
مهمونی رفتنشون هم دردسر داره
مهمونی رفتنشون هم دردسر داره
2,157
اینم از عاشقی جلو در مدرسه
اینم از عاشقی جلو در مدرسه
1,770
۱۲ فروردین  ۱۴۰۰ ( ویژه نوروز )
۱۲ فروردین ۱۴۰۰ ( ویژه نوروز )
3,435