این ازدواج ماجرا داره!


بدونِ خانمش آب هم نمیخوره!
بدونِ خانمش آب هم نمیخوره!
18,263
مگه داریم انقدر خوش شانس؟!
مگه داریم انقدر خوش شانس؟!
1,862
مجری هم به حالش گریه میکنه
مجری هم به حالش گریه میکنه
1,696
خیلی راحت جواب درست رو گفت
خیلی راحت جواب درست رو گفت
884
از جوان های خانواده کمک گرفته
از جوان های خانواده کمک گرفته
473
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
441
خیلی راحت جونش رو از دست داد
خیلی راحت جونش رو از دست داد
1,637
کل شهرشون رو داره تعریف میکنه
کل شهرشون رو داره تعریف میکنه
11,461
اومدن پنجاه میلیون رو ببرن
اومدن پنجاه میلیون رو ببرن
1,017
خاطره ای از گم شدن کیف پول
خاطره ای از گم شدن کیف پول
689
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
1,445
آخر هم با شک جواب رو گفت!
آخر هم با شک جواب رو گفت!
4,488
مجری بود یا چشم پزشک؟!
مجری بود یا چشم پزشک؟!
954
با استرس نمیشه مسابقه داد
با استرس نمیشه مسابقه داد
673
میتونست برنده شه اما خیلی بد بازی کرد
میتونست برنده شه اما خیلی بد بازی کرد
473
این سرگروه شانسش خیلی خوب بود
این سرگروه شانسش خیلی خوب بود
537
بچه محل ها اومدن مسابقه
بچه محل ها اومدن مسابقه
416
آخرم نفهمیدیم چه نسبتی با هم دارن
آخرم نفهمیدیم چه نسبتی با هم دارن
440
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
1,163
حالا که اشتباه گفتی باید بخونی!
حالا که اشتباه گفتی باید بخونی!
630
این مرحله خیلی حساس شده
این مرحله خیلی حساس شده
589
استرس کار خودش رو کرد
استرس کار خودش رو کرد
400
گزینه ها خیلی راحت بود یا شرکت کننده باهوش؟
گزینه ها خیلی راحت بود یا شرکت کننده باهوش؟
487
از هر فامیل یدونه آورده مسابقه
از هر فامیل یدونه آورده مسابقه
397
چه نقشه ای کشیدن واسه جایزه مسابقه
چه نقشه ای کشیدن واسه جایزه مسابقه
364
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
1,238
مجری علاقه زیادی به این موسیقی داره
مجری علاقه زیادی به این موسیقی داره
1,865
این هم از تاریخچه بازار تجریش
این هم از تاریخچه بازار تجریش
490
برای اولین مرحله چه استرسی دارن!
برای اولین مرحله چه استرسی دارن!
1,040
به خاطر سرگروه شدن داشتن دعوا می کردن
به خاطر سرگروه شدن داشتن دعوا می کردن
11,070