کنایه مدیری به لباس خریدن


شبکه نسیم
14 اسفند ماه 1399
23:04
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
75,083
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
62,389
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
53,287
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
44,465
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
58,803
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
40,002
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
41,513
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
79,883
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
39,994
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
25,138
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
21,973
داستان جوگیر شدن علیخانی!
داستان جوگیر شدن علیخانی!
111,774
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
134,663
احسان علیخانی دیوانه است!
احسان علیخانی دیوانه است!
33,100
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
25,720
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
24,274
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
50,667
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
20,065
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
6,889
دکور دورهمی برای فروش!
دکور دورهمی برای فروش!
8,667
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
7,022
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
10,176
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
156,883
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
10,897
موسیقی را رها کردی؟!
موسیقی را رها کردی؟!
4,599
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
6,602
مشاغل جدید در دوران کرونا!
مشاغل جدید در دوران کرونا!
3,841
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
14,996
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
9,247