کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹


شبکه نسیم
14 اسفند ماه 1399
23:03
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
75,078
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
62,388
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
53,286
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
44,463
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
58,802
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
40,001
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
41,511
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
79,878
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
39,992
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
25,133
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
21,971
داستان جوگیر شدن علیخانی!
داستان جوگیر شدن علیخانی!
111,770
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
134,660
احسان علیخانی دیوانه است!
احسان علیخانی دیوانه است!
33,094
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
25,714
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
24,271
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
50,661
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
20,064
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
6,888
دکور دورهمی برای فروش!
دکور دورهمی برای فروش!
8,666
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
7,020
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
10,174
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
156,875
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
10,896
موسیقی را رها کردی؟!
موسیقی را رها کردی؟!
4,598
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
6,601
مشاغل جدید در دوران کرونا!
مشاغل جدید در دوران کرونا!
3,840
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
14,995
کنایه مدیری به  لباس خریدن
کنایه مدیری به لباس خریدن
11,123