۱۴ اسفند ۱۳۹۹


شبکه ۳
14 اسفند ماه 1399
14:25
ژاپنی از هم تشکر می کنند!
ژاپنی از هم تشکر می کنند!
1,010
واکنش عجیب مجری به تشکرهای شرکت کننده !
واکنش عجیب مجری به تشکرهای شرکت کننده !
3,441
عمه و مادرش بی خبر براش زن گرفتند!
عمه و مادرش بی خبر براش زن گرفتند!
801
این آقا ول کن ماجرا نبوده!
این آقا ول کن ماجرا نبوده!
16,542
در مقابل فهمیدن مقاومت میکنه
در مقابل فهمیدن مقاومت میکنه
6,137
به خاطر آشنایی با پیراشکی تشکر میکنه
به خاطر آشنایی با پیراشکی تشکر میکنه
4,346
مجری عاشق این تشکرها شد
مجری عاشق این تشکرها شد
4,018
اگه امتیاز میخوای باید بخونی!
اگه امتیاز میخوای باید بخونی!
3,309
شوهر بود یا خواننده؟
شوهر بود یا خواننده؟
2,727
شما باید مجری میشدی
شما باید مجری میشدی
2,237
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
5,462
بچه مگه قارقار میکنه؟!
بچه مگه قارقار میکنه؟!
42,202
قیافه مجری فقط دیدن داره!
قیافه مجری فقط دیدن داره!
8,620
حداقل نون رو خودت بگیر
حداقل نون رو خودت بگیر
5,119
اومدن زوجی نو حالشون خوب شه!
اومدن زوجی نو حالشون خوب شه!
3,897
انگار صد ساله که مجری رو میشناسه!
انگار صد ساله که مجری رو میشناسه!
4,440
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
5,757
چرا اصلا به مجری توجه نمیکنن؟!
چرا اصلا به مجری توجه نمیکنن؟!
17,196
آخه موش چه ربطی به گودزیلا داره
آخه موش چه ربطی به گودزیلا داره
6,663
خوبه دعواشون نشد
خوبه دعواشون نشد
6,564
خواهر شوهر دو ساله هم نعمتیِ
خواهر شوهر دو ساله هم نعمتیِ
5,282
با یک کاسه آش عاشق شدن!
با یک کاسه آش عاشق شدن!
3,707
فیلم هندی بود یا خواستگاری؟!
فیلم هندی بود یا خواستگاری؟!
4,597
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
6,411
دستت رو سوراخ نکنی حالا!
دستت رو سوراخ نکنی حالا!
3,378
بیست نفری رفتن خواستگاری!
بیست نفری رفتن خواستگاری!
4,613
خواستگاری بود یا کار اداری؟!
خواستگاری بود یا کار اداری؟!
2,779
خرید خونه بزرگترین چالش زندگی
خرید خونه بزرگترین چالش زندگی
2,504
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
3,613
تشکر برای خیس نکردن دمپایی!
تشکر برای خیس نکردن دمپایی!
9,194