مثبت اندیشی کمک نمی کند به هدفتان برسید


محدوده ی امن ترسناکه
محدوده ی امن ترسناکه
2,069
ما قربانی هستیم
ما قربانی هستیم
1,303
خاطره ی جالب حامد بهداد
خاطره ی جالب حامد بهداد
1,876
معرفی آلبوم حامد بهداد
معرفی آلبوم حامد بهداد
931
من هم مثل تمام ایرانیان بودم
من هم مثل تمام ایرانیان بودم
1,173
می ترسم که روزی به عقب برگردم
می ترسم که روزی به عقب برگردم
748
حامد بهداد به بازیگری و بازیگری به او احتیاج داشت
حامد بهداد به بازیگری و بازیگری به او احتیاج داشت
756
حامد بهداد - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
حامد بهداد - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
11,373
چون داره خوش می گذره می خوام سالم باشم
چون داره خوش می گذره می خوام سالم باشم
595
ما باید با خودمون تنها باشیم
ما باید با خودمون تنها باشیم
595
به مادرم می گفتم چرا می خواهی بری؟
به مادرم می گفتم چرا می خواهی بری؟
1,024
فریاد میزدم سر مادرم بیا با هم باشیم
فریاد میزدم سر مادرم بیا با هم باشیم
622
همیشه دنبال معجزه بودم
همیشه دنبال معجزه بودم
1,926
شعرخوانی حامد بهداد
شعرخوانی حامد بهداد
793
در لحظه ی حال زندگی می کنم
در لحظه ی حال زندگی می کنم
850
زندگی را باید ببلعیم به چه معناست؟
زندگی را باید ببلعیم به چه معناست؟
451
وارستگی چیست؟
وارستگی چیست؟
938
مجتبی شکوری - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
مجتبی شکوری - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
3,548
مربی تیم ملی از کتاب مورد علاقه اش می گوید
مربی تیم ملی از کتاب مورد علاقه اش می گوید
1,334
فوتبال بی تماشاچی شور و شوقش رو از دست داده؟
فوتبال بی تماشاچی شور و شوقش رو از دست داده؟
857
بازیکن های تیم ملی اجازه کتاب خواندن دارند؟
بازیکن های تیم ملی اجازه کتاب خواندن دارند؟
736
صفحات مجازی نوعی مطالعه است؟
صفحات مجازی نوعی مطالعه است؟
408
اسکوچیچ و کتاب های مورد علاقه اش
اسکوچیچ و کتاب های مورد علاقه اش
544
اسکوچیچ هدیه ی جذابی به سروش صحت داد
اسکوچیچ هدیه ی جذابی به سروش صحت داد
10,048
دراگان اسکوچیچ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
دراگان اسکوچیچ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
2,041
نصیحت جذاب مصطفی زمانی
نصیحت جذاب مصطفی زمانی
2,338
ترس مصطفی زمانی از چیست؟
ترس مصطفی زمانی از چیست؟
1,293
کل کل مصطفی زمانی و احسان عبدی پور
کل کل مصطفی زمانی و احسان عبدی پور
4,390
خاطره ی جالب احسان عبدی پور از مصطفی زمان
خاطره ی جالب احسان عبدی پور از مصطفی زمان
1,003
چرا بازیگر ها ازکم کاری میترسند
چرا بازیگر ها ازکم کاری میترسند
772