آقای مدیری اومدم براتون شعر بخونم برم!


شبکه نسیم
14 اسفند ماه 1399
00:21
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
74,614
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
62,014
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
52,952
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
44,201
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
58,523
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
39,778
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
41,243
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
79,633
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
39,809
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
24,981
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
21,857
داستان جوگیر شدن علیخانی!
داستان جوگیر شدن علیخانی!
111,538
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
134,383
احسان علیخانی دیوانه است!
احسان علیخانی دیوانه است!
32,886
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
25,570
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
24,134
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
50,380
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
19,934
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
6,829
دکور دورهمی برای فروش!
دکور دورهمی برای فروش!
8,582
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
6,975
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
10,112
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
155,704
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
10,846
موسیقی را رها کردی؟!
موسیقی را رها کردی؟!
4,572
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
6,557
مشاغل جدید در دوران کرونا!
مشاغل جدید در دوران کرونا!
3,808
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
14,962
کنایه مدیری به  لباس خریدن
کنایه مدیری به لباس خریدن
11,080
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
9,247