شوهر بود یا مربی گروه؟


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
1,076
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
643
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
3,758
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
422
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
356
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
704
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
9,309
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
7,053
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
1,079
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
1,196
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
1,059
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
520
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
512
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
530
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
1,133
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
8,723
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,144
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
1,949
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
1,230
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,858
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
1,972
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
3,838
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
27,476
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
5,688
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
8,345
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
3,898
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
10,169
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
11,612
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
3,947
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
1,847