به درد پرتاب نیزه میخوره


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
1,979
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
1,125
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
4,166
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
740
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
727
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
1,368
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
9,958
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
7,427
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
1,275
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
1,379
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
1,221
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
701
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
757
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
653
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
1,707
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
8,891
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,240
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
1,993
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
1,310
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,903
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
2,159
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
4,166
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
27,939
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
5,837
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
8,541
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
4,013
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
10,633
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
12,239
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
4,117
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
1,987