سوگند می‌خورم متولد ۴۷ ام!


شبکه نسیم
7 اسفند ماه 1399
23:57
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
75,076
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
62,386
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
53,284
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
44,460
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
58,800
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
39,998
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
41,508
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
79,876
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
39,989
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
25,132
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
21,971
داستان جوگیر شدن علیخانی!
داستان جوگیر شدن علیخانی!
111,767
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
134,659
احسان علیخانی دیوانه است!
احسان علیخانی دیوانه است!
33,091
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
25,712
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
24,268
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
50,658
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
20,061
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
6,886
دکور دورهمی برای فروش!
دکور دورهمی برای فروش!
8,664
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
7,020
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
10,174
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
156,868
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
10,895
موسیقی را رها کردی؟!
موسیقی را رها کردی؟!
4,598
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
6,601
مشاغل جدید در دوران کرونا!
مشاغل جدید در دوران کرونا!
3,840
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
14,995
کنایه مدیری به  لباس خریدن
کنایه مدیری به لباس خریدن
11,123
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
9,247