خاطره ای از مهمونی رضا عطاران


شبکه نسیم
7 اسفند ماه 1399
11:40
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
75,721
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
62,984
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
53,651
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
44,742
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
59,178
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
40,272
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
41,788
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
80,166
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
40,298
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
25,275
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
22,073
داستان جوگیر شدن علیخانی!
داستان جوگیر شدن علیخانی!
111,980
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
134,999
احسان علیخانی دیوانه است!
احسان علیخانی دیوانه است!
33,288
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
25,861
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
24,456
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
51,036
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
20,213
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
6,961
دکور دورهمی برای فروش!
دکور دورهمی برای فروش!
8,770
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
7,072
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
10,261
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
158,242
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
10,954
موسیقی را رها کردی؟!
موسیقی را رها کردی؟!
4,638
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
6,688
مشاغل جدید در دوران کرونا!
مشاغل جدید در دوران کرونا!
3,874
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
15,050
کنایه مدیری به  لباس خریدن
کنایه مدیری به لباس خریدن
11,151
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
9,247