به این میگن تمرکز


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
1,667
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
958
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
4,046
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
645
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
602
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
1,158
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
9,715
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
7,304
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
1,210
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
1,321
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
1,175
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
632
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
688
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
616
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
1,548
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
8,815
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,233
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
1,991
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
1,279
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,902
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
2,080
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
4,022
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
27,772
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
5,780
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
8,489
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
3,959
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
10,482
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
12,026
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
4,039
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
1,911