گیر نکنین به مجری!


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
1,070
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
635
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
3,756
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
422
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
352
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
698
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
9,307
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
7,051
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
1,079
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
1,195
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
1,054
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
516
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
506
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
522
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
1,124
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
8,723
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,143
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
1,949
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
1,230
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,852
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
1,972
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
3,836
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
27,473
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
5,686
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
8,339
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
3,898
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
10,163
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
11,602
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
3,945
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
1,847