زبان سرخ سر سبز را دهد بر باد


این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست
این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست
4,439
دوست داشتم جایی بروم که انسان ها دوستم داشته باشند
دوست داشتم جایی بروم که انسان ها دوستم داشته باشند
5,998
دیگه مامانتم صدا کنی فایده نداره
دیگه مامانتم صدا کنی فایده نداره
3,938
تا شما باشین دیگه روح احضار نکنید
تا شما باشین دیگه روح احضار نکنید
2,984
دیگه تا آخر عمرش فکر نمی کنه
دیگه تا آخر عمرش فکر نمی کنه
1,701
روح که متخصص نازایی نیست
روح که متخصص نازایی نیست
3,857
آقای روح تشریف آوردند
آقای روح تشریف آوردند
3,891
من رمال خوبی می شدم اگر شما اجازه می دادی
من رمال خوبی می شدم اگر شما اجازه می دادی
2,897
الان ایشون نابالغ هستند؟
الان ایشون نابالغ هستند؟
1,756
با خاک کوچه یکسانش کرد
با خاک کوچه یکسانش کرد
1,709
ارواح از دوستان ما هستند نترس
ارواح از دوستان ما هستند نترس
1,243
پولم که اصلا دوست نداری
پولم که اصلا دوست نداری
1,045
پیر مرد یا گودزیلا
پیر مرد یا گودزیلا
4,945
تا حالا در زندگیت نه گفتی
تا حالا در زندگیت نه گفتی
1,038
دزد که به دزد بزنه شاه دزده
دزد که به دزد بزنه شاه دزده
5,004
انرژی درمانی با کتک
انرژی درمانی با کتک
4,459
آدم با تو کافیه بره دزدی
آدم با تو کافیه بره دزدی
3,666
با همه شوخی با پلیسم شوخی
با همه شوخی با پلیسم شوخی
14,891
امان از این شایعات
امان از این شایعات
1,808
رو که رو نیست سنگه پای قزوینه
رو که رو نیست سنگه پای قزوینه
2,168
انرژی مثبت کیلویی چند بابا؟
انرژی مثبت کیلویی چند بابا؟
1,848
پشت پرده ی فوتبال
پشت پرده ی فوتبال
4,279
زمین فوتبال یا سالن فشن
زمین فوتبال یا سالن فشن
20,099
اینا فقط دلشون فریاد می خواست
اینا فقط دلشون فریاد می خواست
7,660
فوتبال حرفه ای یعنی بزنی بکشی حریف رو
فوتبال حرفه ای یعنی بزنی بکشی حریف رو
4,443
آخی یه وقت اذیت نشی توی دروازه
آخی یه وقت اذیت نشی توی دروازه
3,372
وظیفه ی شما این که زیادی حرف نزنی
وظیفه ی شما این که زیادی حرف نزنی
4,365
خون به مغزش نمیرسه طفلک
خون به مغزش نمیرسه طفلک
2,370
با مهربونی کاری پیش نمیرود
با مهربونی کاری پیش نمیرود
3,877