مادرتون بارداره


شبکه ۳
13 بهمن ماه 1399
15:56
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
3,560
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
3,105
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
2,827
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
2,182
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,230
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
3,019
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
11,436
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
46,450
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
8,863
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
6,916
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
11,606
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
5,195
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
4,379
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,330
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
19,959
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,608
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
5,937
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,392
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
3,966
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,516
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
3,943
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,640
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,292
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
9,419
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,295
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,211
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
3,875
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,453
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,148