چرا آژیر میکشه ؟


شبکه ۳
11 بهمن ماه 1399
20:54
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
3,560
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
3,104
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
2,825
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
2,182
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,229
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
3,019
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
11,435
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
46,449
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
8,862
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
6,916
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
11,605
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
5,195
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
4,378
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
3,981
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,329
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
19,958
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,608
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
5,937
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,391
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
3,966
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,516
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
3,942
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,640
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,291
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
9,419
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,210
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
3,875
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,453
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,146