دستشویی که خبر نمیکنه


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
2,694
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
2,605
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
2,388
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
1,936
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,107
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
2,850
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
11,294
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
46,214
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
8,713
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
6,824
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
11,355
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
4,938
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
4,328
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
3,915
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,245
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
19,876
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,553
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
5,890
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,310
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
3,911
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,465
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
3,858
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,602
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,206
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
9,325
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,234
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,132
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
3,811
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,366
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,044