خواستگاری یا جلسه ی نخبگان


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
2,576
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
2,489
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
2,299
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
1,866
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,067
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
2,797
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
11,250
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
46,169
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
8,673
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
6,796
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
11,307
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
4,909
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
4,305
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
3,889
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,214
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
19,846
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,528
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
5,866
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,287
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
3,887
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,444
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
3,824
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,590
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,181
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
9,304
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,208
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,105
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
3,794
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,341
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,019