محمدرضا زمردیان و رشید کاکاوند - ۴ بهمن ۱۳۹۹


شبکه نسیم
4 بهمن ماه 1399
19:04
خواندن کتاب بازیگری به بازیگر کمک می کند؟
خواندن کتاب بازیگری به بازیگر کمک می کند؟
259
درام چه جادویی با خود دارد؟
درام چه جادویی با خود دارد؟
23
نقش بازیگر در شکل دادن درام چیست؟
نقش بازیگر در شکل دادن درام چیست؟
20
معرفی کتاب
معرفی کتاب
20
پرویز فلاحی پور
پرویز فلاحی پور
192
شادمهر راستین - ۸ اسفند ۱۳۹۹
شادمهر راستین - ۸ اسفند ۱۳۹۹
498
رضا صادقی - ۷ اسفند ۱۳۹۹
رضا صادقی - ۷ اسفند ۱۳۹۹
1,940
پدر ها می بازند که بچه هاشون ببرند
پدر ها می بازند که بچه هاشون ببرند
692
کارهای عاشقانه ی یک پدر
کارهای عاشقانه ی یک پدر
539
جهان قبل از پدر شدن و بعد از پدر شدن
جهان قبل از پدر شدن و بعد از پدر شدن
538
تصاویر کامل ازچیزهای ناقص را باور نکنیم
تصاویر کامل ازچیزهای ناقص را باور نکنیم
287
فرآیند بهترین نتیجه را حاصل می کند
فرآیند بهترین نتیجه را حاصل می کند
275
معرفی کتاب
معرفی کتاب
403
هر چیزی رو الکی بزرگ نکنیم
هر چیزی رو الکی بزرگ نکنیم
152
یاسین حجازی-۶ اسفند ۱۳۹۹
یاسین حجازی-۶ اسفند ۱۳۹۹
965
افسردگی راه نجات بود در قدیم
افسردگی راه نجات بود در قدیم
163
تفاوت فیلم هاکس و فیلم ناصر تقوایی
تفاوت فیلم هاکس و فیلم ناصر تقوایی
160
درباره ی همینگوی بیشتر بدانیم
درباره ی همینگوی بیشتر بدانیم
215
ناصر تقوایی نابغه است
ناصر تقوایی نابغه است
183
اردشیر رستمی - ۵ اسفند ۱۳۹۹
اردشیر رستمی - ۵ اسفند ۱۳۹۹
954
هنرمند کیست؟
هنرمند کیست؟
379
درباره ی منطق و هستی شناسی بیشتر بدانیم
درباره ی منطق و هستی شناسی بیشتر بدانیم
291
دکتر علیرضا ساعتی - مسعود فراستی - ۴ اسفند ۱۳۹۹
دکتر علیرضا ساعتی - مسعود فراستی - ۴ اسفند ۱۳۹۹
738
چرا فلسفه شاخه شاخه شده
چرا فلسفه شاخه شاخه شده
187
فلسفه ی اخلاق چیست؟
فلسفه ی اخلاق چیست؟
143
فلسفه سیاسی چیست؟
فلسفه سیاسی چیست؟
103
جایگاه فلسفه شرق در تاریخ فلسفه چیست
جایگاه فلسفه شرق در تاریخ فلسفه چیست
129
درباره ی زندگی ارسطو بیشتر بدانیم
درباره ی زندگی ارسطو بیشتر بدانیم
140
سخنرانی فلسفی چیست
سخنرانی فلسفی چیست
159
کتاب دروازه ی مردگان و کتاب های ترسناک
کتاب دروازه ی مردگان و کتاب های ترسناک
314