ببخشید مادر من توهم میزنه


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
2,565
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
2,467
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
2,292
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
1,857
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,065
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
2,782
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
11,239
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
46,164
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
8,667
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
6,795
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
11,298
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
4,905
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
4,303
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
3,886
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,213
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
19,841
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,526
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
5,865
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,286
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
3,885
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,441
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
3,821
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,589
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,179
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
9,303
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,206
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,102
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
3,793
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,334
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,018