تیکه ی مدیری به بیکاری جوانان


آقای مدیری اومدم براتون شعر بخونم برم!
آقای مدیری اومدم براتون شعر بخونم برم!
4,163
کار قابل تحسین بهرنگ علوی
کار قابل تحسین بهرنگ علوی
5,260
خاطره جالب بهرنگ علوی از مسعود کیمیایی
خاطره جالب بهرنگ علوی از مسعود کیمیایی
3,861
پریدن جلوی ماشین داریوش مهرجویی برای گرفتن نقش علی سنتوری!
پریدن جلوی ماشین داریوش مهرجویی برای گرفتن نقش علی سنتوری!
3,645
مهم‌ترین معیار بهرنگ علوی برای پذیرفتن نقش
مهم‌ترین معیار بهرنگ علوی برای پذیرفتن نقش
1,467
تعریف بهرنگ علوی از بازیگری
تعریف بهرنگ علوی از بازیگری
989
خواهش بهرنگ علوی از مهران مدیری: خواستگاری‌ بیا برام تخفیف بگیر!
خواهش بهرنگ علوی از مهران مدیری: خواستگاری‌ بیا برام تخفیف بگیر!
14,251
ملاک‌های بهرنگ علوی برای ازدواج
ملاک‌های بهرنگ علوی برای ازدواج
2,929
ازدواج مثل مرگ می‌ماند!
ازدواج مثل مرگ می‌ماند!
15,957
آدم شوخی هستم ولی بعضی وقت‌ها جدی می‌شوم
آدم شوخی هستم ولی بعضی وقت‌ها جدی می‌شوم
1,822
سینما را خانه خودم می‌دانم
سینما را خانه خودم می‌دانم
973
حقیقت تلخ است یا شیرین؟!
حقیقت تلخ است یا شیرین؟!
1,264
بهرنگ علوی - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
بهرنگ علوی - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
6,262
مزایای گرانی برای مردم ایران
مزایای گرانی برای مردم ایران
13,868
بزرگان سینما شاگرد سیاوش طهمورث بودند!
بزرگان سینما شاگرد سیاوش طهمورث بودند!
6,948
بهترین نقش سیاوش طهمورث از نگاه خودش
بهترین نقش سیاوش طهمورث از نگاه خودش
5,488
سوگند می‌خورم متولد ۴۷ ام!
سوگند می‌خورم متولد ۴۷ ام!
6,335
متولدین اسفند ماهن و هنرمند
متولدین اسفند ماهن و هنرمند
5,433
رفاقت پنجاه ساله با پرویز پورحسینی
رفاقت پنجاه ساله با پرویز پورحسینی
2,942
تسلیت گفتن معنایش را از دست داده!
تسلیت گفتن معنایش را از دست داده!
2,463
ایران دومین کشور وسیع جهان؟!
ایران دومین کشور وسیع جهان؟!
4,435
تک چرخ و پرس سینه جلوی مدارس دخترانه
تک چرخ و پرس سینه جلوی مدارس دخترانه
4,489
وقتی شرمنده خودمان هستیم!
وقتی شرمنده خودمان هستیم!
1,614
سیاوش طهمورث - ۷ اسفند ۱۳۹۹
سیاوش طهمورث - ۷ اسفند ۱۳۹۹
6,512
آخه با دمپایی سر صحنه میرن؟
آخه با دمپایی سر صحنه میرن؟
14,705
ماجرای دستگیری عطاران در کانادا
ماجرای دستگیری عطاران در کانادا
30,581
این گوی بود یا شوهر عمه؟
این گوی بود یا شوهر عمه؟
10,661
خاطره تقلب رسوندن به امیر نوری
خاطره تقلب رسوندن به امیر نوری
11,803
این سوتی آبروی مجید صالحی رو برد
این سوتی آبروی مجید صالحی رو برد
25,466
خاطره ای از مهمونی رضا عطاران
خاطره ای از مهمونی رضا عطاران
18,801