مشاعره ی سروش صحت و مهمان


درون گراها و برون گراها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
درون گراها و برون گراها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
770
جنون خود را بشناسیم
جنون خود را بشناسیم
551
مرز بین عقل و جنون باریک است
مرز بین عقل و جنون باریک است
408
بیش فعالی و نقص در توجه رابطه ی مستقیم با خلاقیت دارد
بیش فعالی و نقص در توجه رابطه ی مستقیم با خلاقیت دارد
206
مثبت اندیشی کمک نمی کند به هدفتان برسید
مثبت اندیشی کمک نمی کند به هدفتان برسید
4,247
نابغه های خلاق کمی فاصله با دیوانگی دارند
نابغه های خلاق کمی فاصله با دیوانگی دارند
274
لازمه ی موفقیت شاگرد اول بودن نیست
لازمه ی موفقیت شاگرد اول بودن نیست
297
دیوانگی راهی برای موفقیت
دیوانگی راهی برای موفقیت
217
معرفی کتاب
معرفی کتاب
322
سینا حجازی پور - مجتبی شکوری - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
سینا حجازی پور - مجتبی شکوری - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
1,091
اردشیر رستمی
اردشیر رستمی
882
منصور علی مرادی - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
منصور علی مرادی - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
865
آقا حاتم - خانم مصطقی زاده - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
آقا حاتم - خانم مصطقی زاده - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
1,775
خواندن کتاب بازیگری به بازیگر کمک می کند؟
خواندن کتاب بازیگری به بازیگر کمک می کند؟
1,492
درام چه جادویی با خود دارد؟
درام چه جادویی با خود دارد؟
273
نقش بازیگر در شکل دادن درام چیست؟
نقش بازیگر در شکل دادن درام چیست؟
176
معرفی کتاب
معرفی کتاب
211
پرویز فلاحی پور
پرویز فلاحی پور
935
شادمهر راستین - ۸ اسفند ۱۳۹۹
شادمهر راستین - ۸ اسفند ۱۳۹۹
844
رضا صادقی - ۷ اسفند ۱۳۹۹
رضا صادقی - ۷ اسفند ۱۳۹۹
2,650
پدر ها می بازند که بچه هاشون ببرند
پدر ها می بازند که بچه هاشون ببرند
996
کارهای عاشقانه ی یک پدر
کارهای عاشقانه ی یک پدر
682
جهان قبل از پدر شدن و بعد از پدر شدن
جهان قبل از پدر شدن و بعد از پدر شدن
713
تصاویر کامل ازچیزهای ناقص را باور نکنیم
تصاویر کامل ازچیزهای ناقص را باور نکنیم
371
فرآیند بهترین نتیجه را حاصل می کند
فرآیند بهترین نتیجه را حاصل می کند
430
معرفی کتاب
معرفی کتاب
602
هر چیزی رو الکی بزرگ نکنیم
هر چیزی رو الکی بزرگ نکنیم
246
یاسین حجازی-۶ اسفند ۱۳۹۹
یاسین حجازی-۶ اسفند ۱۳۹۹
1,196
افسردگی راه نجات بود در قدیم
افسردگی راه نجات بود در قدیم
278
تفاوت فیلم هاکس و فیلم ناصر تقوایی
تفاوت فیلم هاکس و فیلم ناصر تقوایی
204