هم بند مهدی قارپوز نیستی ؟


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
2,487
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
2,352
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
2,213
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
1,760
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,034
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
2,735
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
10,746
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
43,765
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
8,352
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
6,616
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
11,016
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
4,796
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
4,205
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
3,787
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,127
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
19,731
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,427
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
5,793
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,192
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
3,810
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,376
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
3,758
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,555
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,114
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
9,205
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,113
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,055
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
3,738
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,269
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
7,939