پرپرش کرد !


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
2,574
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
2,482
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
2,297
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
1,861
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,066
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
2,790
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
11,243
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
46,167
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
8,669
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
6,795
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
11,304
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
4,907
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
4,304
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
3,888
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,213
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
19,844
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,527
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
5,865
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,286
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
3,886
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,441
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
3,823
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,589
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,180
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
9,303
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,207
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,104
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
3,793
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,340
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,018