دوقلوهای افسانه ای!


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
2,643
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
2,556
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
2,346
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
1,906
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,087
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
2,828
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
11,275
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
46,187
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
8,699
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
6,811
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
11,333
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
4,923
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
4,318
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
3,898
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,237
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
19,862
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,542
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
5,875
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,295
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
3,903
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,450
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
3,834
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,597
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,200
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
9,316
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,224
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,121
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
3,800
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,355
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,035