پیرمرد مزاحم!


از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
از خودم می گیره به خودم تحویل میده !
2,618
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی
2,535
بوی آش به دماغش خورده !
بوی آش به دماغش خورده !
2,324
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
وقتی دانشجوهای کنجکاوی داری
1,891
آقایون چه هماهنگن !
آقایون چه هماهنگن !
1,079
خدایا اینو درستش کن !
خدایا اینو درستش کن !
2,818
گاهی خواسته، نخواستن
گاهی خواسته، نخواستن
11,266
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
این همه پوشک رو برای کی گرفتی؟
46,183
معجزه کلام تاثیر گذار
معجزه کلام تاثیر گذار
8,694
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
نخود تو دهنش خیس نمیخوره
6,807
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
عکس العمل بچه ها وقتی میفهمن مادرشون بارداره
11,327
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
پسر خوبیه فقط خیلی بی مزس
4,916
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
توی بیمارستان پیکیج موفقیت میفروشه !
4,314
مادرتون بارداره
مادرتون بارداره
3,895
فقط میخواد جاودانه بشه
فقط میخواد جاودانه بشه
3,232
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
خونه اجاره ای رو میخواد بفروشه!
19,852
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
دو تا ساقه کرفس دم در کاشته بود از اینا بهتر بودن !
3,537
همه چی کنسل شد
همه چی کنسل شد
5,871
همه دنبال شوهر پولدارن !
همه دنبال شوهر پولدارن !
5,293
دندونپزشک مفت گیر آورده
دندونپزشک مفت گیر آورده
3,901
میشه اینجا قربون من نری!
میشه اینجا قربون من نری!
15,448
به دخترش میگه زشتی !
به دخترش میگه زشتی !
3,831
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
خیلی آدم های بچه گم کنی هستن !
3,595
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
کارت بچه رو چرا پاره می کنی ؟
10,195
سورپرایز ... !
سورپرایز ... !
9,313
چرا آژیر میکشه ؟
چرا آژیر میکشه ؟
6,220
باز ساقیش رو عوض کرد!
باز ساقیش رو عوض کرد!
29,118
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
از جهیزیه آفتابه و دمپاییش آمادس
3,797
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
از آسمون سوزن بباره پای خواستگاریم هستم !
3,352
مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده
8,029