گل دوم لسترسیتی به ساوتهمپتون (هاروی بارنز)
گل دوم لسترسیتی به ساوتهمپتون (هاروی بارنز)
۱۷۰
گل اول لسترسیتی به ساوتهمپتون (جیمز مدیسون)
گل اول لسترسیتی به ساوتهمپتون (جیمز مدیسون)
۳۷۷
گل اول رئال مادرید به بیلبائو (کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به بیلبائو (کریم بنزما)
14,254
لحظات حساس مسابقات ورزشی در تلوبیون
لحظات حساس مسابقات ورزشی در تلوبیون
6,171
گل دوم بیلبائو به رئال مادرید (رائول گارسیا)
گل دوم بیلبائو به رئال مادرید (رائول گارسیا)
9,048
آرشیو تلویزیون در تلوبیون
آرشیو تلویزیون در تلوبیون
3,755
گل اول بیلبائو به رئال مادرید (رائول گارسیا)
گل اول بیلبائو به رئال مادرید (رائول گارسیا)
7,546
آرشیو مسابقات ورزشی در سایت تلوبیون
آرشیو مسابقات ورزشی در سایت تلوبیون
3,150
گل اول رئال سوسیداد به بارسلونا (میکل اویارزابال)
گل اول رئال سوسیداد به بارسلونا (میکل اویارزابال)
6,539
گل اول بارسلونا به رئال سوسیداد (فرنکی دی‌یونگ)
گل اول بارسلونا به رئال سوسیداد (فرنکی دی‌یونگ)
8,363
ضربات پنالتی بازی میلان - تورینو
ضربات پنالتی بازی میلان - تورینو
23,921
گل سوم یوونتوس به ساسولو (کریستیانو رونالدو)
گل سوم یوونتوس به ساسولو (کریستیانو رونالدو)
11,958
گل دوم یوونتوس به ساسولو (آرون رمزی)
گل دوم یوونتوس به ساسولو (آرون رمزی)
6,302
گل اول ساسولو به یوونتوس (گریگوری دفرل)
گل اول ساسولو به یوونتوس (گریگوری دفرل)
4,755
گل اول یوونتوس به ساسولو (دنیلو)
گل اول یوونتوس به ساسولو (دنیلو)
5,265
آرشیو تلویزیون در تلوبیون
آرشیو تلویزیون در تلوبیون
3,967
آرشیو مسابقات ورزشی در سایت تلوبیون
آرشیو مسابقات ورزشی در سایت تلوبیون
2,793
گل سوم یوونتوس به آث میلان (وستون مک‌کنی)
گل سوم یوونتوس به آث میلان (وستون مک‌کنی)
17,875
لحظات حساس مسابقات ورزشی در تلوبیون
لحظات حساس مسابقات ورزشی در تلوبیون
1,419
گل دوم یوونتوس به آث میلان (فدریکو کیه‌زا)
گل دوم یوونتوس به آث میلان (فدریکو کیه‌زا)
15,546
گل اول آث میلان به یوونتوس (داویده کالابریا)
گل اول آث میلان به یوونتوس (داویده کالابریا)
15,744
آرشیو تلویزیون در تلوبیون
آرشیو تلویزیون در تلوبیون
2,139
گل اول یوونتوس به آث میلان (فدریکو کیه‌زا)
گل اول یوونتوس به آث میلان (فدریکو کیه‌زا)
13,014
لحظات حساس مسابقات ورزشی در سایت تلوبیون
لحظات حساس مسابقات ورزشی در سایت تلوبیون
8,583
گل اول بارسلونا به اوئسکا (فرنکی دی یونگ)
گل اول بارسلونا به اوئسکا (فرنکی دی یونگ)
8,923
آرشیو تلویزیون در تلوبیون
آرشیو تلویزیون در تلوبیون
2,708
گل دوم رئال مادرید به سلتاویگو (مارکو آسنسیو)
گل دوم رئال مادرید به سلتاویگو (مارکو آسنسیو)
7,887
لحظات حساس مسابقات ورزشی در سایت تلوبیون
لحظات حساس مسابقات ورزشی در سایت تلوبیون
2,082
گل اول رئال مادرید به سلتاویگو (لوکاس وازکز)
گل اول رئال مادرید به سلتاویگو (لوکاس وازکز)
5,350