گل اول پاریسن ژرمن به آنژه (لایون کورزاوا)
گل اول پاریسن ژرمن به آنژه (لایون کورزاوا)
3,399
گل اول چلسی به فولهام (میسن مونت)
گل اول چلسی به فولهام (میسن مونت)
6,621
خطای خشن بازیکن فولهام و کارت قرمز مستقیم
خطای خشن بازیکن فولهام و کارت قرمز مستقیم
6,365
پنالتی از دست رفته مارکو رویس
پنالتی از دست رفته مارکو رویس
8,768
گل اول دورتموند به ماینز (توماس مونیه)
گل اول دورتموند به ماینز (توماس مونیه)
4,989
گل اول ماینز به دورتموند (لوین اوزتونالی)
گل اول ماینز به دورتموند (لوین اوزتونالی)
3,839
گل اول پورتو به بنفیکا (مهدی طارمی)
گل اول پورتو به بنفیکا (مهدی طارمی)
51,745
گل اول بنفیکا به پورتو (الکس گریمالدو)
گل اول بنفیکا به پورتو (الکس گریمالدو)
8,462
کارت قرمز مستقیم مهدی طارمی مقابل بنفیکا
کارت قرمز مستقیم مهدی طارمی مقابل بنفیکا
37,211
گل سوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
گل سوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
6,359
گل دوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
گل دوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
5,426
گل اول لاتزیو به آ اس رم (چیرو ایموبیله)
گل اول لاتزیو به آ اس رم (چیرو ایموبیله)
5,218
گل دوم جنوا به یوونتوس (فیلیپو ملگونی)
گل دوم جنوا به یوونتوس (فیلیپو ملگونی)
5,075
گل اول یوونتوس به جنوا (دژان کولوسفسکی)
گل اول یوونتوس به جنوا (دژان کولوسفسکی)
6,224
گل اول جنوا به یوونتوس (لنارت زیبورا)
گل اول جنوا به یوونتوس (لنارت زیبورا)
3,587
گل دوم یوونتوس به جنوا (آلوارو موارتا)
گل دوم یوونتوس به جنوا (آلوارو موارتا)
5,501
پنالتی از دست رفته رحیم استرلینگ
پنالتی از دست رفته رحیم استرلینگ
9,918
گل اول منچسترسیتی به برایتون (فیل فودن)
گل اول منچسترسیتی به برایتون (فیل فودن)
6,756
گل دوم اینتر به فیورنتینا (روملو لوکاکو)
گل دوم اینتر به فیورنتینا (روملو لوکاکو)
8,618
گل اول فیورنتینا به اینتر (کریستین کوآمه)
گل اول فیورنتینا به اینتر (کریستین کوآمه)
3,428
گل اول اینتر به فیورنتینا (آرتورو ویدال)
گل اول اینتر به فیورنتینا (آرتورو ویدال)
7,365
گل دوم اتلتیکومادرید به سویا (سائول نیگز)
گل دوم اتلتیکومادرید به سویا (سائول نیگز)
7,169
گل اول اتلتیکومادرید به سویا (آنخل کوره‌آ)
گل اول اتلتیکومادرید به سویا (آنخل کوره‌آ)
4,773
گل دوم آاس رم به اینتر (مانچینی)
گل دوم آاس رم به اینتر (مانچینی)
5,264
گل دوم اینتر به آاس رم (اشرف حکیمی)
گل دوم اینتر به آاس رم (اشرف حکیمی)
4,445
گل اول اینتر به آاس رم (میلان اشکرینیار)
گل اول اینتر به آاس رم (میلان اشکرینیار)
2,888
گل اول آاس رم به اینتر (لورنزو پلگرینی)
گل اول آاس رم به اینتر (لورنزو پلگرینی)
2,369
گل دوم آژاکس به آیندهوون (آنتونی)
گل دوم آژاکس به آیندهوون (آنتونی)
3,574
گل اول آژاکس به آیندهوون (کویینسی پرومس)
گل اول آژاکس به آیندهوون (کویینسی پرومس)
2,267