گل اول پاریسن ژرمن به آنژه (لایون کورزاوا)
گل اول پاریسن ژرمن به آنژه (لایون کورزاوا)
3,251
گل اول چلسی به فولهام (میسن مونت)
گل اول چلسی به فولهام (میسن مونت)
6,489
خطای خشن بازیکن فولهام و کارت قرمز مستقیم
خطای خشن بازیکن فولهام و کارت قرمز مستقیم
6,249
پنالتی از دست رفته مارکو رویس
پنالتی از دست رفته مارکو رویس
8,692
گل اول دورتموند به ماینز (توماس مونیه)
گل اول دورتموند به ماینز (توماس مونیه)
4,930
گل اول ماینز به دورتموند (لوین اوزتونالی)
گل اول ماینز به دورتموند (لوین اوزتونالی)
3,789
گل اول پورتو به بنفیکا (مهدی طارمی)
گل اول پورتو به بنفیکا (مهدی طارمی)
51,643
گل اول بنفیکا به پورتو (الکس گریمالدو)
گل اول بنفیکا به پورتو (الکس گریمالدو)
8,442
کارت قرمز مستقیم مهدی طارمی مقابل بنفیکا
کارت قرمز مستقیم مهدی طارمی مقابل بنفیکا
37,164
گل سوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
گل سوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
6,336
گل دوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
گل دوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
5,418
گل اول لاتزیو به آ اس رم (چیرو ایموبیله)
گل اول لاتزیو به آ اس رم (چیرو ایموبیله)
5,206
گل سوم یوونتوس به جنوا (حمزه رافیا)
گل سوم یوونتوس به جنوا (حمزه رافیا)
10,524
گل دوم جنوا به یوونتوس (فیلیپو ملگونی)
گل دوم جنوا به یوونتوس (فیلیپو ملگونی)
5,057
گل اول جنوا به یوونتوس (لنارت زیبورا)
گل اول جنوا به یوونتوس (لنارت زیبورا)
3,584
گل دوم یوونتوس به جنوا (آلوارو موارتا)
گل دوم یوونتوس به جنوا (آلوارو موارتا)
5,483
پنالتی از دست رفته رحیم استرلینگ
پنالتی از دست رفته رحیم استرلینگ
9,903
گل اول منچسترسیتی به برایتون (فیل فودن)
گل اول منچسترسیتی به برایتون (فیل فودن)
6,747
گل دوم اینتر به فیورنتینا (روملو لوکاکو)
گل دوم اینتر به فیورنتینا (روملو لوکاکو)
8,616
گل اول فیورنتینا به اینتر (کریستین کوآمه)
گل اول فیورنتینا به اینتر (کریستین کوآمه)
3,422
گل اول اینتر به فیورنتینا (آرتورو ویدال)
گل اول اینتر به فیورنتینا (آرتورو ویدال)
7,354
گل دوم اتلتیکومادرید به سویا (سائول نیگز)
گل دوم اتلتیکومادرید به سویا (سائول نیگز)
7,154
گل اول اتلتیکومادرید به سویا (آنخل کوره‌آ)
گل اول اتلتیکومادرید به سویا (آنخل کوره‌آ)
4,768
گل دوم آاس رم به اینتر (مانچینی)
گل دوم آاس رم به اینتر (مانچینی)
5,255
گل دوم اینتر به آاس رم (اشرف حکیمی)
گل دوم اینتر به آاس رم (اشرف حکیمی)
4,440
گل اول اینتر به آاس رم (میلان اشکرینیار)
گل اول اینتر به آاس رم (میلان اشکرینیار)
2,885
گل اول آاس رم به اینتر (لورنزو پلگرینی)
گل اول آاس رم به اینتر (لورنزو پلگرینی)
2,364
گل دوم آژاکس به آیندهوون (آنتونی)
گل دوم آژاکس به آیندهوون (آنتونی)
3,571
گل اول آژاکس به آیندهوون (کویینسی پرومس)
گل اول آژاکس به آیندهوون (کویینسی پرومس)
2,267