گل اول پاریسن ژرمن به آنژه (لایون کورزاوا)
گل اول پاریسن ژرمن به آنژه (لایون کورزاوا)
1,377
گل اول چلسی به فولهام (میسن مونت)
گل اول چلسی به فولهام (میسن مونت)
5,079
خطای خشن بازیکن فولهام و کارت قرمز مستقیم
خطای خشن بازیکن فولهام و کارت قرمز مستقیم
5,333
پنالتی از دست رفته مارکو رویس
پنالتی از دست رفته مارکو رویس
7,925
گل اول دورتموند به ماینز (توماس مونیه)
گل اول دورتموند به ماینز (توماس مونیه)
4,419
گل اول ماینز به دورتموند (لوین اوزتونالی)
گل اول ماینز به دورتموند (لوین اوزتونالی)
3,375
گل اول پورتو به بنفیکا (مهدی طارمی)
گل اول پورتو به بنفیکا (مهدی طارمی)
51,055
گل اول بنفیکا به پورتو (الکس گریمالدو)
گل اول بنفیکا به پورتو (الکس گریمالدو)
8,322
کارت قرمز مستقیم مهدی طارمی مقابل بنفیکا
کارت قرمز مستقیم مهدی طارمی مقابل بنفیکا
36,781
گل سوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
گل سوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
6,224
گل دوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
گل دوم لاتزیو به آ اس رم (لوئیز آلبرتو)
5,352
گل اول لاتزیو به آ اس رم (چیرو ایموبیله)
گل اول لاتزیو به آ اس رم (چیرو ایموبیله)
5,133
گل سوم یوونتوس به جنوا (حمزه رافیا)
گل سوم یوونتوس به جنوا (حمزه رافیا)
10,397
گل دوم جنوا به یوونتوس (فیلیپو ملگونی)
گل دوم جنوا به یوونتوس (فیلیپو ملگونی)
4,992
گل اول یوونتوس به جنوا (دژان کولوسفسکی)
گل اول یوونتوس به جنوا (دژان کولوسفسکی)
6,171
گل اول جنوا به یوونتوس (لنارت زیبورا)
گل اول جنوا به یوونتوس (لنارت زیبورا)
3,553
پنالتی از دست رفته رحیم استرلینگ
پنالتی از دست رفته رحیم استرلینگ
9,800
گل اول منچسترسیتی به برایتون (فیل فودن)
گل اول منچسترسیتی به برایتون (فیل فودن)
6,690
گل دوم اینتر به فیورنتینا (روملو لوکاکو)
گل دوم اینتر به فیورنتینا (روملو لوکاکو)
8,562
گل اول فیورنتینا به اینتر (کریستین کوآمه)
گل اول فیورنتینا به اینتر (کریستین کوآمه)
3,401
گل اول اینتر به فیورنتینا (آرتورو ویدال)
گل اول اینتر به فیورنتینا (آرتورو ویدال)
7,302
گل دوم اتلتیکومادرید به سویا (سائول نیگز)
گل دوم اتلتیکومادرید به سویا (سائول نیگز)
7,114
گل اول اتلتیکومادرید به سویا (آنخل کوره‌آ)
گل اول اتلتیکومادرید به سویا (آنخل کوره‌آ)
4,754
گل دوم آاس رم به اینتر (مانچینی)
گل دوم آاس رم به اینتر (مانچینی)
5,223
گل دوم اینتر به آاس رم (اشرف حکیمی)
گل دوم اینتر به آاس رم (اشرف حکیمی)
4,407
گل اول اینتر به آاس رم (میلان اشکرینیار)
گل اول اینتر به آاس رم (میلان اشکرینیار)
2,870
گل اول آاس رم به اینتر (لورنزو پلگرینی)
گل اول آاس رم به اینتر (لورنزو پلگرینی)
2,353
گل دوم آژاکس به آیندهوون (آنتونی)
گل دوم آژاکس به آیندهوون (آنتونی)
3,544
گل اول آژاکس به آیندهوون (کویینسی پرومس)
گل اول آژاکس به آیندهوون (کویینسی پرومس)
2,249