گل دوم نفت مسجدسلیمان به شهرخودرو (محمدمهدی محبی)

6,571

گل دوم سپاهان به نفت آبادان (محمدرضا مهدی‌زاده)
گل دوم سپاهان به نفت آبادان (محمدرضا مهدی‌زاده)
19,756
گل اول سپاهان به نفت ابادان (سجاد شهباززاده)
گل اول سپاهان به نفت ابادان (سجاد شهباززاده)
22,072
گل دوم تراکتور به گل گهر (محمد عباس‌زاده)
گل دوم تراکتور به گل گهر (محمد عباس‌زاده)
38,746
گل اول گل گهر به تراکتور (یونس شاکری)
گل اول گل گهر به تراکتور (یونس شاکری)
16,331
گل اول تراکتور به گل گهر (احسان حاج‌صفی)
گل اول تراکتور به گل گهر (احسان حاج‌صفی)
29,587
گل اول شهرخودرو به نساجی (امین قاسمی‌نژاد)
گل اول شهرخودرو به نساجی (امین قاسمی‌نژاد)
13,047
گل دوم سایپا به ذوب آهن (امیرعلی صادقی)
گل دوم سایپا به ذوب آهن (امیرعلی صادقی)
13,361
گل اول ذوب آهن به سایپا (وحید محمدزاده)
گل اول ذوب آهن به سایپا (وحید محمدزاده)
7,649
گل اول سایپا به ذوب آهن (فریبرز گرامی)
گل اول سایپا به ذوب آهن (فریبرز گرامی)
7,097
گل سوم نفت مسجدسلیمان به شهرخودرو (ساسان حسینی)
گل سوم نفت مسجدسلیمان به شهرخودرو (ساسان حسینی)
10,375
گل اول  شهرخودرو به نفت مسجدسلیمان (امین قاسمی‌نژاد)
گل اول شهرخودرو به نفت مسجدسلیمان (امین قاسمی‌نژاد)
7,869
گل اول نفت مسجدسلیمان به شهرخودرو (ساسان حسینی)
گل اول نفت مسجدسلیمان به شهرخودرو (ساسان حسینی)
5,925
بازیکن سپاهان دروازه خالی رو نزد !
بازیکن سپاهان دروازه خالی رو نزد !
24,461
گل اول سپاهان به فولاد (محمدرضا حسینی)
گل اول سپاهان به فولاد (محمدرضا حسینی)
16,219
گل اول فولاد به سپاهان (آیاندا پاتوسی)
گل اول فولاد به سپاهان (آیاندا پاتوسی)
18,154
گل دوم تراکتور به ذوب آهن (محمد عباس‌زاده)
گل دوم تراکتور به ذوب آهن (محمد عباس‌زاده)
38,290
گل اول ذوب آهن به تراکتور (ایوان مارکوویچ)
گل اول ذوب آهن به تراکتور (ایوان مارکوویچ)
15,727
گل اول تراکتور به ذوب آهن (محمد عباس‌زاده)
گل اول تراکتور به ذوب آهن (محمد عباس‌زاده)
25,587
گل دوم نفت آبادان به نفت مسجدسلیمان (مهدی زبیدی)
گل دوم نفت آبادان به نفت مسجدسلیمان (مهدی زبیدی)
14,827
گل اول نفت آبادان به نفت مسجدسلیمان (رضا خالقی‌فر)
گل اول نفت آبادان به نفت مسجدسلیمان (رضا خالقی‌فر)
11,292
گل اول نفت آبادان به سایپا (محمد اهل‌شاخه)
گل اول نفت آبادان به سایپا (محمد اهل‌شاخه)
7,665
گل اول سایپا به نفت آبادان (رضا جعفری)
گل اول سایپا به نفت آبادان (رضا جعفری)
7,773
گل دوم نفت آبادان به تراکتور (هادی محمدی - گل به خودی)
گل دوم نفت آبادان به تراکتور (هادی محمدی - گل به خودی)
12,220
گل اول تراکتور به نفت آبادان (محمد عباس‌زاده)
گل اول تراکتور به نفت آبادان (محمد عباس‌زاده)
16,778
گل اول نفت آبادان به تراکتور (رضا خالقی‌فر)
گل اول نفت آبادان به تراکتور (رضا خالقی‌فر)
8,938
گل اول سایپا به پیکان (رضا جعفری)
گل اول سایپا به پیکان (رضا جعفری)
8,346
گل اول پیکان به سایپا (امیر روستایی)
گل اول پیکان به سایپا (امیر روستایی)
6,634
گل دوم سپاهان به مس رفسنجان (محمدرضا حسینی)
گل دوم سپاهان به مس رفسنجان (محمدرضا حسینی)
23,923
گل اول سپاهان به مس رفسنجان (سجاد شهباززاده)
گل اول سپاهان به مس رفسنجان (سجاد شهباززاده)
16,588