سالروز شهادت سرتیپ دوم خلبان شهید محمدرضا رحمانی - ۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱


شبکه سهند
4 دی ماه 1399
20:57
پیش همایش شیخ شهید محمد خیابانی
پیش همایش شیخ شهید محمد خیابانی
29
تانیش سوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
تانیش سوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
80
هواشناسی استان تبریز  - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
هواشناسی استان تبریز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
180
آب و فاضلاب تبریز - حل مشکل فشار آب منطقه ملازینال - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
آب و فاضلاب تبریز - حل مشکل فشار آب منطقه ملازینال - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
112
بلندای همت - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
77
آب و فاضلاب شهرستان کلیبر
آب و فاضلاب شهرستان کلیبر
122
دو دری در دو قاب
دو دری در دو قاب
67
سواد آبی - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
سواد آبی - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
25
الف ب ایران - ساخت و سازها ، سازوکارها - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
الف ب ایران - ساخت و سازها ، سازوکارها - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
25
بلندای همت - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
26
میدان ساعت تبریز - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
میدان ساعت تبریز - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
28
تجربه جهانی - نسخه نجات اقتصاد - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
تجربه جهانی - نسخه نجات اقتصاد - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
15
شهر کتاب شهر فرهیختگان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
شهر کتاب شهر فرهیختگان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
132
فعالیت واحدهای سیار آب و فاضلاب استان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
فعالیت واحدهای سیار آب و فاضلاب استان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
114
بلندای همت - ۷ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۷ اسفند ۱۳۹۹
45
دستهای مهربانی ، رزمایش کمک مومنانه - بسیج اصناف و بازاریان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
دستهای مهربانی ، رزمایش کمک مومنانه - بسیج اصناف و بازاریان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
80
مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز
مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز
109
بلندای همت - ۵ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۵ اسفند ۱۳۹۹
49
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۴ اسفند ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۴ اسفند ۱۳۹۹
170
بلندای همت - ۴ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۴ اسفند ۱۳۹۹
96
گزارشی از آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
گزارشی از آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
151
اتم - ۳ اسفند ۱۳۹۹
اتم - ۳ اسفند ۱۳۹۹
111
خیبرشکنان - ۳ اسفند ۱۳۹۹
خیبرشکنان - ۳ اسفند ۱۳۹۹
65
اتم - علیرضا عبدالحسین زاده - ۴ اسفند ۱۳۹۹
اتم - علیرضا عبدالحسین زاده - ۴ اسفند ۱۳۹۹
89
ارگ علیشاه تبریز - ۱ اسفند ۱۳۹۹
ارگ علیشاه تبریز - ۱ اسفند ۱۳۹۹
129
گرامی داشت قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز ( نشست تصویری مقام معظم رهبری با مردم تبریز )
گرامی داشت قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز ( نشست تصویری مقام معظم رهبری با مردم تبریز )
373
کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
102
پخش زنده ارتباط تصویری رهبرمعظم انقلاب اسلامی با مردم تبریز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پخش زنده ارتباط تصویری رهبرمعظم انقلاب اسلامی با مردم تبریز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
194
پخش زنده ارتباط تصویری رهبرمعظم انقلاب اسلامی با مردم تبریز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پخش زنده ارتباط تصویری رهبرمعظم انقلاب اسلامی با مردم تبریز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
212
یادمان شهدای گمنام تبریز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
یادمان شهدای گمنام تبریز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
104