شهید سپهبد قاسم سلیمانی - ۱ دی ۱۳۹۹


شبکه سهند
1 دی ماه 1399
21:34
آب و فاضلاب شهرستان کلیبر
آب و فاضلاب شهرستان کلیبر
52
دو دری در دو قاب
دو دری در دو قاب
25
سواد آبی - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
سواد آبی - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
12
الف ب ایران - ساخت و سازها ، سازوکارها - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
الف ب ایران - ساخت و سازها ، سازوکارها - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
9
بلندای همت - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
9
میدان ساعت تبریز - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
میدان ساعت تبریز - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
9
تجربه جهانی - نسخه نجات اقتصاد - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
تجربه جهانی - نسخه نجات اقتصاد - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
5
شهر کتاب شهر فرهیختگان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
شهر کتاب شهر فرهیختگان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
104
فعالیت واحدهای سیار آب و فاضلاب استان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
فعالیت واحدهای سیار آب و فاضلاب استان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
100
بلندای همت - ۷ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۷ اسفند ۱۳۹۹
30
دستهای مهربانی ، رزمایش کمک مومنانه - بسیج اصناف و بازاریان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
دستهای مهربانی ، رزمایش کمک مومنانه - بسیج اصناف و بازاریان - ۷ اسفند ۱۳۹۹
68
مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز
مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز
98
بلندای همت - ۵ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۵ اسفند ۱۳۹۹
38
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۴ اسفند ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۴ اسفند ۱۳۹۹
119
بلندای همت - ۴ اسفند ۱۳۹۹
بلندای همت - ۴ اسفند ۱۳۹۹
80
گزارشی از آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
گزارشی از آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
140
اتم - ۳ اسفند ۱۳۹۹
اتم - ۳ اسفند ۱۳۹۹
97
خیبرشکنان - ۳ اسفند ۱۳۹۹
خیبرشکنان - ۳ اسفند ۱۳۹۹
60
اتم - علیرضا عبدالحسین زاده - ۴ اسفند ۱۳۹۹
اتم - علیرضا عبدالحسین زاده - ۴ اسفند ۱۳۹۹
81
ارگ علیشاه تبریز - ۱ اسفند ۱۳۹۹
ارگ علیشاه تبریز - ۱ اسفند ۱۳۹۹
117
گرامی داشت قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز ( نشست تصویری مقام معظم رهبری با مردم تبریز )
گرامی داشت قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز ( نشست تصویری مقام معظم رهبری با مردم تبریز )
362
کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
93
پخش زنده ارتباط تصویری رهبرمعظم انقلاب اسلامی با مردم تبریز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پخش زنده ارتباط تصویری رهبرمعظم انقلاب اسلامی با مردم تبریز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
178
پخش زنده ارتباط تصویری رهبرمعظم انقلاب اسلامی با مردم تبریز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پخش زنده ارتباط تصویری رهبرمعظم انقلاب اسلامی با مردم تبریز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
198
یادمان شهدای گمنام تبریز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
یادمان شهدای گمنام تبریز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
95
مصباح انقلاب
مصباح انقلاب
84
چه کنیم تا کم نیاوریم - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
چه کنیم تا کم نیاوریم - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
119
فعالیت های وزارت اقتصاد در استان - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
فعالیت های وزارت اقتصاد در استان - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
86
غیرتی ها - شهید حاج عباس عبدالهی
غیرتی ها - شهید حاج عباس عبدالهی
62
آیین بهره برداری از ۲۰ پروژه فنی
آیین بهره برداری از ۲۰ پروژه فنی
94