افتتاح راه آهن خواف هرات - ۱۹ آذر ۱۳۹۹


شبکه ۲
19 آذر ماه 1399
19:49