هرچی میگن باید بگیم چشم!

۶۴۹

خاطرات مجری با این عکس زنده شد
خاطرات مجری با این عکس زنده شد
3,064
ضرب المثل های ارسالی بینندگان
ضرب المثل های ارسالی بینندگان
۳۰۱
وقتی مجری نقالی می کند
وقتی مجری نقالی می کند
۳۲۰
گرگ باران‌ دیده یا بالان ‌دیده؟
گرگ باران‌ دیده یا بالان ‌دیده؟
۶۸۱
چرا گیر دادن به ضرب المثل؟!
چرا گیر دادن به ضرب المثل؟!
۲۳۱
۱ بهمن ۱۳۹۹
۱ بهمن ۱۳۹۹
۳۵۷
لحظات سخت بعد از فروریختن پلاسکو
لحظات سخت بعد از فروریختن پلاسکو
۳۷۰
جزئیات حریق گسترده در خیابان شوش
جزئیات حریق گسترده در خیابان شوش
2,453
روز یک آتش نشان چطور می گذرد؟
روز یک آتش نشان چطور می گذرد؟
۲۳۳
قدر «آ با کلاه» رو بدونید
قدر «آ با کلاه» رو بدونید
۱۷۸
گوشه ای از یک روز کاری یک آتش نشان
گوشه ای از یک روز کاری یک آتش نشان
۱۱۰
۳۰ دی ۱۳۹۹
۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۹۰
صادرات برق در شرایط قطعی برق؟!
صادرات برق در شرایط قطعی برق؟!
1,563
بیت کوین های غیر مجاز عامل قطعی برق
بیت کوین های غیر مجاز عامل قطعی برق
۴۲۶
مردم رو با قطع برق غافلگیر نکنید
مردم رو با قطع برق غافلگیر نکنید
۳۲۹
قطعی برق از سوخت مازوت تا تولید بیت‌کوین
قطعی برق از سوخت مازوت تا تولید بیت‌کوین
۲۰۹
قانون پایستگی مسئولین چیست؟
قانون پایستگی مسئولین چیست؟
۲۳۳
شما کدوم طرف میز هستید؟
شما کدوم طرف میز هستید؟
۱۷۵
۲۴ دی ۱۳۹۹
۲۴ دی ۱۳۹۹
۵۰۸
چقدر با گویش ها آشنا هستید؟
چقدر با گویش ها آشنا هستید؟
۲۶۷
واکسن ایرانی در چه مرحله ای است؟
واکسن ایرانی در چه مرحله ای است؟
1,418
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان صد ساله میشود!
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان صد ساله میشود!
۱۳۳
به واکسن ایرانی اعتماد کنید
به واکسن ایرانی اعتماد کنید
۱۸۰
ایرانی ها در کشف واکسن گل کاشتن
ایرانی ها در کشف واکسن گل کاشتن
۱۷۹
ما در خود تجویزی متخصص هستیم
ما در خود تجویزی متخصص هستیم
۱۶۱
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۳۵۴
کنایه مجری به تبلیغات فروش فرش
کنایه مجری به تبلیغات فروش فرش
1,106
اینم یه نوع آپشن حساب میشه!
اینم یه نوع آپشن حساب میشه!
8,627
گره همیشه هم بد نیست!
گره همیشه هم بد نیست!
۹۴۱
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۶۵۳